Kontakt

Zakończenie projektu SCWEW i okresu zachowania trwałości

30.06.2023r. zakończyła się realizacja projektu grantowego pn. Pilotażowe Wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, realizowanego przez pięcioosobowy zespół powołany przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 we Wrocławiu, pod przewodnictwem Lidera, pani Violetty Malarczyk.

Od 1.07.2023r. do 30.09.2023r., w ramach okresu trwałości projektu, finansowanego przez Gminę Wrocław, trzyosobowy zespół pod przewodnictwem Lidera udzielał wsparcia nauczycielom, rodzicom oraz uczniom następujących placówkach we Wrocławiu:

 • Przedszkole nr 71 „Chatka Małego Skrzatka”
 • Liceum Ogólnokształcące nr XV

Zrealizowano następujące działania:

 • Przeprowadzenie diagnozy w celu określenia, jakie są potrzeby szkoły w zakresie pracy z grupami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego
 • Realizacja wsparcia wynikającego z diagnozy potrzeb, tj.:
  • Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów,
  • Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów,
  • Wsparcie dla dyrektorów szkół/koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW,
  • Rady Pedagogiczne szkoleniowe
  • Zajęcia i lekcje modelowe
 • Opracowanie zawierające opis wybranego przypadku rozwiązania edukacyjnego dot. pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, związanego z potrzebami wskazanymi w szkole ogólnodostępnej objętej wsparciem SCWEW
 • Doskonalenie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia liderów i kadry SCWEW
 • Uaktualnienie informacji dotyczących trwałości projektu na stronie internetowej SCWEW
 • Współpraca z Centrum Koordynującym
Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »