Kontakt

Wizyta monitorująca w SCWEW Wrocław

W dniach 28-29.11.2022 r. odbyła się wizyta monitorująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą we Wrocławiu, którą przeprowadziła pani Agnieszka Pietryka – kierownik projektu Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW i pani Hanna Gasik – ekspert ds. współpracy SCWEW ze szkołami ogólnodostępnymi. Podczas obserwacji zajęć, które prowadzone są w ramach pilotażu obecny był lider SCWEW we Wrocławiu, pani Violetta Malarczyk. Zakres wizyty dotyczył działań wykonywanych w obecnym V etapie pilotażu oraz osiągania efektów związanych z zadaniami projektowymi. Obserwacje odbywały się w wybranych placówkach objętych wsparciem SCWEW: Szkole Podstawowej nr 83, Branżowej Szkole I Stopnia nr 9 oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr XV.

Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »