Kontakt

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych.

Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to XV LO im. mjr. Piotra Wysockiego przy ul. Wojrowickiej 58 i Przedszkole nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” przy ul. Kiełczowskiej 31.

W tym okresie zaplanowano:

·        przeprowadzenie diagnoz w placówkach objętych wsparciem, których celem będzie określenie, jakie są ich potrzeby w zakresie pracy z grupami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

·       przeprowadzenie konsultacji indywidualnych lub grupowych dla dyrektorów, nauczycieli oraz specjalistów, rodziców i uczniów/wychowanków

·       przeprowadzenie rad szkoleniowych

·       przeprowadzenie lekcji modelowych

·       przygotowanie opracowania, zawierającego opis wybranego przypadku rozwiązania edukacyjnego dot. pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, związanego z potrzebami wskazanymi; w przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej, objętej wsparciem SCWEW.

·       prowadzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego.

Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »