Kontakt

Szkolenia dla Liderów i Kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował cykl szkoleń dla Liderów i Kadry SCWEW, wybranych w dodatkowym konkursie grantowym.

Uczestnicy kursu samokształceniowego, który miał miejsce w dniach 21 lutego – 31 marca br. rozwiązywali zadania oraz zgłębiali wiedzę z zakresu szeroko rozumianej edukacji włączającej oraz edukacji zdalnej.

W kwietniu odbyło się 6 dwudniowych spotkań online dla kadry. Był to cykl modułów pogłębiających wiedzę uczestników i przygotowujących ich do pełnienia ról w  SCWEW. W ramach tych spotkań uczestnicy omawiali zagadnienia dotyczące funkcjonowania zarówno SCWEW, jak i szkoły włączającej. Ponadto zespoły SCWEW z Wrocławia, Brzegu Dolnego i Kalisza miały okazję zapoznać się ze sobą, a także wymienić się doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi wdrażania edukacji włączającej.

Oprócz tego liderzy SCWEW podczas 2 dwudniowych szkoleń rozwijali swoje kompetencje miękkie.

Zakończony w maju 2022 r. cykl szkoleń niewątpliwie pomoże nam w jak najlepszej realizacji zadań SCWEW.

Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »