Kontakt

Sieć Współpracy

i Samokształcenia

Spis treści

Utworzono Sieć Współpracy i samokształcenia dla kadry SCWEW Wrocław i szkół ogólnodostępnych oraz osób spoza projektu. Istotą pracy w sieci jest wzajemne wsparcie, nawiązanie współpracy i relacji. W ramach jej działań będziemy przeprowadzać krótkie szkolenia, organizować spotkania z ekspertami – specjalistami, udostępniać przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów, szukania rozwiązań, dzielenia się swoim doświadczeniem na internetowym forum wymiany doświadczeń.

Cele sieci współpracy i samokształcenia:

 •  wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 •  analiza przykładów dobrych praktyk,
 •  poszerzenie kompetencji uczestników,
 •  tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci,
 •  nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół,
 •  korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Placówki należące do sieci współpracy SCWEW Wrocław:

przedszkola

           Przedszkole nr 71
           ul. Kiełczowska 31-33               51-315 Wrocław  

 Przedszkole nr 15    ul. Wolska 9              54-076 Wrocław

     Przedszkole nr 74
     ul. Krzywa 3                   50-338 Wrocław

Przedszkole Integracyjne nr 89
ul. Oporowska 1            53-434 Wrocław

Przedszkole nr 58
ul. Strzegomska 322    54-432 Wrocław

Przedszkole nr 51
ul. Semaforowa 42            52-115 Wrocław

szkoły podstawowe

          Szkoła                                            Podstawowa nr 83
          ul. Boya-Żeleńskiego 32              51-160 Wrocław

Szkoła                  Podstawowa nr 1
ul. Nowowiejska 78/80 50-315 Wrocław

Szkoła                Podstawowa  nr 23     ul. Przystankowa 32   52-235 Wrocław

Szkoła                  Podstawowa nr 37
ul. Sarbinowska 10  54-320 Wrocław

   Szkoła                             Podstawowa nr 44
   ul. Wilanowska 31        51-206 Wrocław

Szkoła          Podstawowa  nr 63
ul. Mennicza 21-23     50-057 Wrocław

szkoły branżowe

             Szkoła Branżowa w Zespole Szkół                                         Gastronomicznych
             ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław

 Szkoła Branżowa w Zespole Szkół nr 2
 ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław

              Szkoła Branżowa w Zespole Szkół                                  Budowlanych
              ul. Grabiszyńska 236, 53-235 Wrocław

technika

             Technikum nr 5
             ul. Dawida 5, 50-527 Wrocław

        Technikum nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7                                53-521 Wrocław

              Technikum nr 18
               ul. Ślężna 2/24, 53-302 Wrocław

licea ogólnokształcące

            Liceum Ogólnokształcące nr XV
            ul. Wojrowicka 58                                                                54-436 Wrocław

        Liceum Ogólnokształcące nr I
        ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9                                50-326 Wrocław

                 Liceum Ogólnokształcące nr II
                 ul. Parkowa 18-26, 51-616 Wrocław

Proponowana tematyka spotkań
w okresie listopad 2022-maj 2023

 1. „ Współczesne pojęcie normy w świetle nauk psychologicznych ”

              Artur Stężała – PPP nr 5 ( listopad  2022 r.)

 1. „ Jak pracować z uczniem/dzieckiem z zespołem Aspergera, autyzmem ”

             Aneta Małkowska i Bartłomiej Kobusiński – PPP nr 5  ( grudzień  2022 r. – spotkanie online )

 1. „ Kształcenie literackie uczniów obcojęzycznych w nauce języka polskiego ”

             Oksana Matiienko – XV LO  ( styczeń  2023 r. – spotkanie online )

 1. „Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

             Jagoda Derewiecka – PPP nr 5  ( luty  2023 r. – spotkanie online.)

 1. „Metoda Krakowska – na czym polega krok po kroku i jak wykorzystać ją w rozwoju dziecka?”

            Ewa Lipkowska – SCWEW Wrocław  ( marzec 2023 r. – spotkanie online )

 1. „ Działania interwencyjne ”

             Izabela Pawłowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy                                            w Rodzinie MOPS Wrocław ( kwiecień 2023 r. – spotkanie online )

 1. „Muzykoterapia w pracy terapeutycznej”

            Maria Kowalska – SOSW nr 10 ( maj 2023 r. – warsztaty)

 1. „FAS (alkoholowy zespół płodowy) – jak można się go ustrzec?”

            Dorota Zawieja, Violetta Malarczyk – SCWEW Wrocław ( maj 2023 r.)

 1.  30.05.2022. – konferencja podsumowująca program pilotażowy

Odbyły się:

1. Spotkanie sieci współpracy - 24.11.2022r.
- "Współczesne pojęcie normy w świetle nauk psychologicznych" - Artur Stężała (PPP nr 5)

2. Spotkanie sieci współpracy - online - 19.12.2022r.
- "Jak pracować z dzieckiem/uczniem z zespołem Aspergera/autyzmem" - Aneta Małkowska i Bartłomiej Kobusiński (PPP nr 5)

3. Spotkanie sieci współpracy - online - 18.01.2023r.
- "Kształcenie literackie uczniów obcojęzycznych w nauce jezyka polskiego" - Bogumiła Mandat i Oksana Matiienko (LO nr XV)

5. Spotkanie sieci współpracy - online - 15.03.2023r.
- "Metoda Krakowska - na czym polega krok po kroku i jak ją wykorzystać w rozwoju dziecka " - Ewa Lipkowska (SCWEW Wrocław)

6. Spotkanie sieci współpracy - online - 14.04.2023r. - "Działania interwencyjne" - Izabela Pawłowska (przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie MOPS)