Kontakt

Placówki objęte

Wsparciem SCWEW Wrocław

Przedszkole nr 71 Chatka Małego Skrzatka

Ul. Kiełczowska 31-33
51-315 Wrocław

Przedszkole nr 71 posiada liczne certyfikaty (Bezpieczne Przedszkole, Przedszkole Promujące Aktywność Fizyczną, Przedszkole Promujące Zdrowie, Certyfikat Zdrowego i Racjonalnego Żywienia, Przedszkole Wspierające Uzdolnienia). Wspiera    i rozwija talenty, realizuje innowacje pedagogiczne oraz projekty międzynarodowe     w ramach projektu eTwinning, a także kształtuje postawy proekologiczne. Prowadzi chór śpiewający w językach świata w ramach Akademii Chóralnej. Przedszkole posiada European Language Label – europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych. Przedszkole nr 71 to przede wszystkim miejsce przyjazne dzieciom.

Szkoła Podstawowa nr 83

Al. Boya-Żeleńskiego 32
51-160 Wrocław

W skład kompleksu szkolnego wchodzą dwa budynki: przy al. T. Boya-Żeleńskiego 32 i przy ul. S. Przybyszewskiego 59. Szkoła prowadzi ponad 30 oddziałów, w tym oddział przedszkolny oraz oddziały przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych. Szkoła bierze udział w wielu projektach i inicjatywach na rzecz uczniów i środowiska lokalnego (Volleymania, Basketmania, Pociąg do ruchu – Aktywny przystanek świetlica, Aniołkowe granie). Uczniowie wraz z nauczycielami pomagają potrzebującym w ramach licznych akcji charytatywnych. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 83, jako jedna z 7 wrocławskich szkół bierze uczestniczy w projekcie Wrocławska Szkoła Ćwiczeń – jako wzorcowa placówka wspiera w rozwoju zawodowym obecnych i przyszłych nauczycieli. 

Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Zawodowych

ul. Dawida 5
50-527 Wrocław

Technikum nr 5 to szkoła z wieloletnią tradycją – powstała w 1945 r. Przez 5 lat nauki uczniowie zgłębiają zarówno wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych, a także odbywają comiesięczne praktyki. Po zdaniu egzaminów otrzymują świadectwo kwalifikacji i tytuł technika. Technikum kształci młodzież w kierunkach: technik handlowiec oraz technik usług fryzjerskich.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych

Ul. Kamienna 86
50-547 Wrocław

Szkoła powstała w 1947 r. Branżowa Szkoła I Stopnia kształci w zawodzie kucharza.  Szkoła współpracuje z placówkami o podobnym profilu w Niemczech, Francji i na Węgrzech. Szkoła rozwija kompetencje i zainteresowania uczniów poprzez udział  w konkursach i warsztatach branżowych, a także poprzez współpracę ze specjalistami w kształconych zawodach. Współorganizuje miejskie imprezy okolicznościowe. Szkoła organizuje warsztaty z Mistrzem Robertem Sową i firmą Prymat, warsztaty kulinarne z Marcinem Budynkiem „Stawiam na drób”, Wrocławskie Gastro, projekt Culinary Excellence grupy hotelowej Orbis i Accorhotels.

Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego

ul. Wojrowicka 58
54-436 Wrocław

Liceum Ogólnokształcące nr XV to nowoczesna, dobrze wyposażona, wielokulturowa szkoła. Prowadzi oddziały przygotowawcze dla młodzieży obcojęzycznej, głównie z Ukrainy. Nauczyciele starają się przekazać im nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także zapewnić dobrą atmosferę oraz liczne okazje do zapoznania się z naszym miastem i krajem. Szkoła organizuje także liczne konkursy i inicjatywy plastyczne, recytatorskie, przedmiotowe. Uczniowie z zaangażowaniem włączają się w liczne akcje wolontariatu, takie jak szycie przytulanek dla dzieci z domów dziecka, zbiórka karmy dla zwierząt – podopiecznych fundacji Dwa Plus Cztery, Paczka dla Rodaka. Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami: Fundacja Freya, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Konsulat Ukrainy.