Kontakt

Nasze zadania w 5. etapie projektu

Minął rok działalności SCWEW Wrocław! Jesteśmy w trakcie realizacji zadań 5. etapu projektu w naszych 5 placówkach. Odbywają się:

  • konsultacje dla dyrektorów/koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, na tematy wynikające ze zgłaszanych potrzeb placówek i obserwacji zespołu SCWEW,
  • konsultacje eksperckie dla nauczycieli i specjalistów na temat wymagań edukacyjnych oraz adaptacji programów, a także opracowań metodycznych dotyczących strategii pracy z uczniem z SPE i z klasą zróżnicowaną,
  • działania szkoleniowo-doradcze w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi – wspólnie pochylamy się nad możliwymi przyczynami trudności zgłaszanych przez nauczycieli, planujemy sposoby interwencji, wypracowujemy procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, a także analizujemy skuteczność podjętych działań,
  • zajęcia modelowe/lekcje otwarte na terenie przedszkola i szkół ogólnodostępnych, będące demonstracją skutecznych technik pracy z uczniem z SPE oraz w klasie zróżnicowanej,
  • obserwacje wspierające/superwizje koleżeńskie w celu wzajemnego uczenia się i samodoskonalenia kadry nauczycielskiej,
  • konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów, których zakres wynika z potrzeb zgłaszanych przez placówki.
Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »