Kontakt

Nasze działania w 7 etapie projektu

Z początkiem kwietnia ruszyliśmy z działaniami zaplanowanymi na 7 etap projektu. Są to:

  1. Zorganizowanie rad szkoleniowych dla pracowników szkół/przedszkola.
  2. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów.
  3. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.
  4. Ewaluacja działań przeprowadzonych w projekcie.
  5. Konferencja podsumowująca projekt, skierowana do społeczności lokalnej dotycząca działań SCWEW.
  6. Konsultacje z lekarzem psychiatrą dla rodziców i dzieci/uczniów oraz nauczycieli.
  7. Szkolenie dla nauczycieli z placówek objętych wsparciem i SOSW.
  8. Spotkanie koordynatorów.
  9. Publikacja dotycząca rozwiązań wypracowanych przez SCWEW.
Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »