Kontakt

Nasi Partnerzy

SCWEW Wrocław nawiązał współpracę z PPP nr 5 i nr 9 we Wrocławiu oraz z WCDN, a także z Dolnośląską Szkołą Wyższą, w celu jak najlepszego rozpoznawania potrzeb ogólnodostępnych placówek edukacyjnych oraz udzielania wsparcia kadrze pedagogicznej w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

ul. Czajkowskiego 28 we Wrocławiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9

ul. Krakowska 102 we Wrocławiu

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73A we Wrocławiu

WCDN jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego.
Organizuje kursy, warsztaty, wykłady oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół
i innych placówek oświatowych. Wśród propozycji są spotkania
z praktykami – nauczycielami pracującymi w szkołach, przedszkolach i placówkach innego typu – oraz specjalistami
z zakresu edukacji, pedagogiki, psychologii i innych dziedzin.

Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Strzegomska 55 we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym regionie Dolnego Śląska. Każdego roku kształci ponad 6000 studentów i słuchaczy.
Jest jedną z niewielu uczelni niepublicznych w kraju kształcącą profesjonalnych pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, animatorów
i menedżerów kultury oraz badaczy z zakresu nauk pedagogicznych.