Kontakt

Konferencja „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”

W dniach 12-13.07.2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja SCWEW pod hasłem: „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”. Była ona okazją do wymiany doświadczeń oraz podsumowania całorocznej pracy w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Spotkanie środowisk zaangażowanych we wdrażanie idei inkluzji w polskich szkołach uświetnili swoją obecnością: pani Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego oraz pan Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja była okazją do porównania polskich doświadczeń w zakresie włączania z doświadczeniami Grecji, Gruzji, a także Szwecji, Portugalii, Włoch, Finlandii i Niemiec.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele SCWEW Wrocław, którym towarzyszyła pani Ewa Szczęch – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych UM Wrocławia, a także pani Elżbieta Moryc – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 we Wrocławiu.

Oto fotograficzna relacja z Konferencji:

Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »