Kontakt

Konsultacje, rady pedagogiczne oraz diagnozy w przedszkolu i szkołach

We wrześniu odbyły się działania zaplanowane na 4 etap projektu:

  • Konsultacje indywidualne – wsparcie dla  dyrektorów szkół – koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, podczas których poruszano tematy zaproponowane przez placówki
  • Konsultacje eksperckie indywidualne dla nauczycieli i specjalistów
  • 5 spotkań rad pedagogicznych (po jednej w każdej placówce) przeprowadzonych przez konsultantów zewnętrznych, doradców metodycznych z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na temat: „Edukacja włączająca – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia”
  • Ponadto uaktualniono diagnozy w każdej z placówek

Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »