Kontakt

Konsultacje prowadzone przez kadrę SCWEW w placówkach objętych wsparciem

W maju 2022 r. ruszyły konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów, które odbywają się w placówkach objętych wsparciem SCWEW Wrocław: w Przedszkolu nr 71, w Szkole Podstawowej nr 83, w Branżowej Szkole I Stopnia nr 9, Technikum nr 5 oraz XV Liceum Ogólnokształcącym.

W czasie spotkań omawiamy z dyrektorami zagadnienia związane z WOPFU, udzielamy wsparcia nauczycielom w opracowywaniu i weryfikowaniu IPET (instruktaż dot. podstaw prawnych tworzenia i ewaluacji programów), a także w zakresie pracy z rodzicami. Ponadto prowadzimy konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów, których celem jest wsparcie w zakresie metod pracy, dostosowywania wymagań edukacyjnych, metod oceniania, dostosowywania programów nauczania i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami. Organizujemy również działania szkoleniowo-doradcze – spotkania robocze, których celem jest podniesienie kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi.

Spotykamy się również z rodzicami i uczniami, aby lepiej poznać ich potrzeby i trafniej doradzać pedagogom.

Dużo się dzieje!

Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »