Kontakt

Kończymy 6 etap projektu

Odbyły się już prawie wszystkie przewidziane na ten etap działania:

  • obserwacje wspierające/superwizje koleżeńskie na różnych etapach kształcenia jako formy wzajemnego uczenia się i samodoskonalenia kadry nauczycielskiej,
  • konsultacje indywidualne w ramach wsparcia dyrektorów szkół/koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW,
  • konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów,
  • zajęcia modelowe na terenie przedszkola i szkół ogólnodostępnych,
  • działania szkoleniowo-doradcze w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi,
  • konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów,
  • spotkania w ramach utworzonej przez zespół SCWEW Wrocław sieci współpracy i samokształcenia.
  • Oprócz tego przez cały czas aktywnie angażujemy się w prowadzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego, a także strony internetowej.
Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »