Kontakt

Kampania informacyjna podczas konferencji dla dyrektorów wrocławskich szkół i placówek oświatowych

W dniach 12-15.09.22 r.  w Miłocinie odbyła się konferencja dla dyrektorów wrocławskich szkół i placówek oświatowych. W ramach kampanii informacyjnej na konferencji zostały przedstawione działania podjęte w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Pilotażowe wdrożenie  modelu SPECJALISTYCZNYCH  CENTRÓW WSPIERAJĄCYCH  EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ ( SCWEW )” Zagadnienie omawiali koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW:
13.09.22 r. w grupie dla dyrektorów przedszkoli – pani koordynator Marzena Słowińska – Maćkiewicz
14.09.22 r. w grupie dla dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych – pani koordynator  Ewa Nadzieja
15.09.22 r. w grupie dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych, specjalnych i placówek oświatowych – pani koordynator Bogumiła Mandat
Po zakończonej konferencji wszystkim uczestnikom została przesłana prezentacja: Prezentacja programu PowerPoint (scwew-wroclaw.pl)

Aktualności

Okres trwałości projektu SCWEW

Od 1 lipca  do 30 września 2023 roku trwa okres zapewnienia trwałości przedsięwzięć grantowych. Placówki, w których będą prowadzone działania w ramach trwałości projektu we Wrocławiu to

Czytaj więcej »

Publikacja SCWEW Wrocław

Dzielimy się z Państwem naszą publikacją na temat lekcji modelowych w klasie zróżnicowanej, a także jedną z metod ich prowadzenia jaką jest lekcja odwrócona. Podczas

Czytaj więcej »