Kontakt

Informacja zamieszczona na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu

Artykuł w Gazecie Wrocławskiej

W ramach upowszechnienia informacji o projekcie w Gazecie Wrocławskiej ukazał się następujący artykuł:

Wystawa zdjęć i prac plastycznych "Ręka w rękę" w ramach kampanii społecznej propagującej ideę edukacji włączającej

 

                                      

                                                                        Wystawę można było oglądać do 15.08.2022 r. w godzinach otwarcia biblioteki. 

Relacja fotograficzna z uroczystości otwarcia wystawy:
20220620_123440

Artykuł w Gazecie Wrocławskiej

Artykuł we wrocławskim dzienniku "Nasze miasto":

Artykuł w Gazecie Nasze Miasto

Artykuł w Gazecie Wyborczej

Kampania informacyjna podczas konferencji dla dyrektorów wrocławskich szkół i placówek oświatowych

W dniach 12-15.09.22 r.  w Miłocinie odbyła się konferencja dla dyrektorów wrocławskich szkół i placówek oświatowych. W ramach kampanii informacyjnej na konferencji zostały przedstawione działania podjęte w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Pilotażowe wdrożenie  modelu SPECJALISTYCZNYCH  CENTRÓW WSPIERAJĄCYCH  EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ ( SCWEW )” Zagadnienie omawiali koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW:
13.09.22 r. w grupie dla dyrektorów przedszkoli – pani koordynator Marzena Słowińska – Maćkiewicz
14.09.22 r. w grupie dla dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych – pani koordynator  Ewa Nadzieja
15.09.22 r. w grupie dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych, specjalnych i placówek oświatowych – pani koordynator Bogumiła Mandat
Po zakończonej konferencji wszystkim uczestnikom została przesłana prezentacja: